Slide Background
Prof.dr. Naomi Ellemers

Distinguished university professor

National Publications (Refereed)

Abstracts, papers, chapters, and other documents are posted on this site as an efficient way to distribute reprints. The respective authors and publishers of these works retain all of the copyrights to this material. Anyone copying, downloading, bookmarking, or printing any of these materials agrees to comply with all of the copyright terms. Other than having an electronic or printed copy for fair personal use, none of these works may be reposted, reprinted, or redistributed without the explicit permission of the relevant copyright holders.

2024

2022

2021

2020

2019

 • Christensen, C. A., Van Steenbergen, E. F., Coffeng, T., Wiegman, L. R., & Ellemers, N. (2018). Bouwen aan een gezonde organisatiecultuur in de financiële sector: inspiratie voor compliance officers met lef. Tijdschrift voor Compliance2018(3), 187-195.

2018

 • Ellemers, N., Şahin, O., Jansen, W., & Van der Toorn, J. (in press). Naar effectief diversiteitsbeleid: Het bouwen van bruggen tussen wetenschap en praktijk. Gedrag en Organisatie.
 • Lee, R. A. van der, & Ellemers, N. (in press). Kenmerken en valkuilen van effectief beleid voor gender diversiteit in de wetenschap. Gedrag en Organisatie.

2017

 • Ellemers, N., & Derks, B. (2017). Eenzaam aan de top: Negatieve bijwerkingen van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hoge functies. In: M. Lückerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees & M. Kaptein (Red.) Jaarboek Corporate Governance  2017-2018 (pp. 43-56). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Ellemers, N. (2017). Ethisch klimaat op het werk: Op zoek naar het nieuwe normaal. De Psycholoog, Juni, 10-19.

2016

 • Ellemers, N., & De Gilder, D. (2016). Oude wijn in nieuwe zakken? Gedrag en Organisatie, 29, 163-168.

2015

2012

 • Koot, C., Mors, E. ter, Ellemers, N., & Daamen, D. (2012). De invloed van waargenomen bronexpertise op het vormen van gesloten attitudes. Jaarboek Sociale Psychologie 2012, 113-116.
 • Nunspeet, F. van, Derks, B., Ellemers, N., & Nieuwenhuis, S. (2012). Willen, denken, doen: Een ERP onderzoek naar de invloed van morele motieven op sociale categorisatie in een impliciete associatietest. Jaarboek Sociale Psychologie 2012, 183-186.
 • Ellemers, N., & De Gilder, D. (2012). Vers Bloed (aangepaste versie van boekhoofdstuk in ‘je werkt anders dan je denkt’). Tijdschrift voor Management Development, 20 (3), 4-9.
 • Lee, R. van der, & Ellemers, N. (2012). De dreiging van moraliteit: Hoe een morele deviant de positieve sociale identiteit beïnvloedt. Jaarboek Sociale Psychologie 2011, 121-124.
 • Nunspeet, F. Van, Ellemers, N., & Derks, B. (2012). Vind jij mij moreel? De rol van moraliteit in interroepsrelaties. Jaarboek Sociale Psychologie 2011, 161-164.
 • Rexwinkel, R., Ellemers, N., & Harinck, F. (2012). Wanneer jij ok bent, ben ik ook ok!: Hoe de bevestiging van een ander het oplossen van een waardenconflict vergemakkelijkt. Jaarboek Sociale Psychologie 2011, 175-178.
 • Shafa, S., Harinck, S., & Ellemers, N. (2012). Eer en regulatiefocus in een conflictsituatie.  Jaarboek Sociale Psychologie 2011, 207-210.
 • Vries, G., de, Terwel, B.W., Ellemers, N., & Daamen, D.D.L. (2012). Meer is niet altijd beter: Hoe non-informatie de overtuigingskracht van relevante informatie verzwakt. Jaarboek Sociale Psychologie 2011, 231-234.

2011

 • Does, S., Derks, B., & Ellemers, N. (2011). Gelijkheid als ideaal versus verplichting: Effecten op cardiovasculaire reacties van autochtone nederlanders. Jaarboek Sociale Psychologie, 2010, 139-146.
 • Kouzakova, M., Ellemers, N., Harinck, F., & Scheepers, D. (2011). Bevend onder het morele pantser: Fysiologische gevolgen van waardeconflicten en belangenconflicten. Jaarboek Sociale Psychologie, 2010, 221-228.
 • Lee, R. van der, Ellemers, N., & Scheepers, D. (2011). De effecten van een moraliteits-  (vs. competentie-)evaluatie op de motivatie van groepsleden: Een multimethodische benadering. Jaarboek Sociale Psychologie, 2010, 247-254.
 • Nunspeet, F. van, Ellemers, N., & Derks, B. (2011). Moreel verantwoord? De invloed van moraliteit en competentie op de Impliciete Associatie Test. Jaarboek Sociale Psychologie, 2010, 275-282.
 • Rexwinkel, R., Ellemers, N., & Harinck, F. (2011). Kom je aan mijn waarden, dan kom je aan mij! Hoe verwijzingen naar verschillende waarden of informatie bepalen hoe mensen een conflict benaderen. Jaarboek Sociale Psychologie, 2010, 323-330.
 • Shafa, S., Harinck, F., Ellemers, N., & Beersma, B. (2011). Asociaal of imbeciel? Invloed van culturele verschillen op beledigingen na een normovertreding. Jaarboek Sociale Psychologie, 2010, 403-410.
 • Zaal, M., Laar, C. van, Ståhl, T., Ellemers, N., & Derks, B. (2011). “Zelfpromotie”: De rol van regulatiefocus in reacties op tokenism. Jaarboek Sociale Psychologie, 2010, 541-550.   

2010

 • Van Laar, C., Derks, B., & Ellemers, N. (2010). Gevolgen van stigma. In: Rodrigues, P.R. & Van Donselaar, J. (Red.) Monitor Racisme en Extremisme, Negende Rapportage (181-202). Anne Frank Stichting/Amsterdam University Press. 
 • Does, S., Derks, B., & Ellemers, N. (2010). Morele idealen vs. verplichtingen en sociale gelijkheid. Jaarboek Sociale Psychologie 2009. ASPO Press (pp. 83-90).
 • Van der Lee, R., & Ellemers, N. (2010). Succes nastreven en oneerlijkheid vermijden. Zelf-regulatie als gevolg van competentie en moraliteits oordelen. Jaarboek Sociale Psychologie 2009. ASPO Press (pp. 211-218).

2009

 • Bleeker, D., Van Laar, C., & Ellemers, N. (2009). Steun binnen lage status groepen voor individuele opwaartse mobiliteit. Jaarboek Sociale Psychologie 2008. ASPO Press (pp. 57-68).
 • Van Prooijen, A., & Ellemers, N. (2009). De aantrekkelijkheid van moraliteit en competentie binnen een organisatie voor toekomstige werknemers. Jaarboek Sociale Psychologie 2008. ASPO Press (pp. 335-316).
 • Zaal, M., Van Laar, C., Ståhl, T., Ellemers, N., & Derks, B. (2009). Wanneer het doel de middelen heiligt: Het effect van regulatiefocus op non-normatieve reacties op sociale discriminatie. Jaarboek Sociale Psychologie 2008. ASPO Press (pp. 555-562).
 • Rink, F., & Ellemers, N. (2009). De invloed van nieuwkomers op teaminnovatie. Gedrag en Organisatie, 22, 294-306.
 • Steenbergen, E. van, & Ellemers, N. (2009). Privé en Werk Samen Sterk: een Positief Psychologisch Perspectief op het Combineren van Rollen. De Psycholoog, 44, 141-147.

2008

 • Bijleveld, E., Scheepers, D., & Ellemers, N. (2008). De gevolgen van fysiologische bedreiging tijdens intergroepsinteracties. Jaarboek Sociale Psychologie 2007. ASPO Press (pp. 23-34).
 • Bleeker, D., Van laar, C., & Ellemers, N. (2008). Als je je maar gedraagt: De acceptatie van opwaartse mobiliteit van etnische minderhedenals gevolg van hun gedrag en emotionele identificatie. Jaarboek Sociale Psychologie 2007. ASPO Press (pp. 45-58).
 • Cihangir, S., Scheepers, D., Barreto, M., & Ellemers, N. (2008). Fysiologische reacties op “grove” en “aversieve” vormen van discriminatie. Jaarboek Sociale Psychologie 2007. ASPO Press (pp. 67-76).
 • Ter Mors, E., Weenig, M., Ellemers, N., & Daamen, D. (2008). De invloed van bronbetrouwbaarheid op informatieselectie: een brondisconfirmatie vertekening. Jaarboek Sociale Psychologie 2007. ASPO Press (pp. 221-228).
 • Stroebe, K., Dovidio, J.F., Barreto, M., Ellemers, N., & John, M.S. (2008). Omgaan met discriminatie: De relatie tussen aanhoudendheid van discriminatie en welzijn. Jaarboek Sociale Psychologie 2007. ASPO Press (pp. 347-354).
 • Zaal, M., Van Laar, C., Ståhl, T., Ellemers, N., & Derks, B. (2008). Het effect van regulatiefocus op collectieve actiebereidheid. Jaarboek Sociale Psychologie 2007 (pp. 423-430).

2007

 • Terwel, B., Harinck, F., Ellemers, N., & Daamen, D. (2007). Inspraak in complexe besluitvorming: De effecten van procedures op vertrouwen en de acceptatie van maatschappelijke beslissingen. Jaarboek Sociale Psychologie 2006. ASPO Press (pp. 467-476).
 • Bleeker, D., Van Laar, C., & Ellemers, N. (2007). Stijgen of blijven: Ingroup steun heeft positieve effecten op de opwaartse mobiliteit van lage status groepsleden in bedreigende outgroup omgevingen. Jaarboek Sociale Psychologie 2006. ASPO Press (pp. 39-50).
 • Boezeman, E., Ellemers, N., Bomhof, C. (2007). Geanticipeerde gevoelens van trots en respect als vrijwilliger en de aantrekkelijkheid van de vrijwilligersorganisatie. Jaarboek Sociale Psychologie 2006. ASPO Press (pp. 51-58).
 • Zaal, M., Cihangir, S., Barreto, M., & Ellemers, N. (2007). Het effect van ingroup en outgroup beïnvloeding op de zelfwaarneming van de slachtoffers van subtiele discriminatie. Jaarboek Sociale Psychologie 2006. ASPO Press (pp. 569-576).

2006

 • Bleeker, D., Van Laar, C., & Ellemers, N. (2006). Het effect van sociale invloed uit ingroup en outgroup op opwaartse mobiliteit. In: R.W. Holland, J. Ouwerkerk., C. Van Laar, R. Ruiter, & J. Ham (Red.). Jaarboek Sociale Psychologie 2005. ASPO Press (pp. 23-30).
 • Boezeman, E.J., & Ellemers, N. (2006). Trots, respect en betrokkenheid bij de vrijwilligersorganisatie. In: R.W. Holland, J. Ouwerkerk., C. Van Laar, R. Ruiter, & J. Ham (Red.). Jaarboek Sociale Psychologie 2005. ASPO Press (pp. 31-38).
 • Derks, B., Van Laar, C., & Ellemers, N. (2006). Effecten van zelfbevestiging vs. groepsbevestiging op motivatie van leden van gedevalueerde groepen. In: R.W. Holland, J. Ouwerkerk., C. Van Laar, R. Ruiter, & J. Ham (Red.). Jaarboek Sociale Psychologie 2005. ASPO Press (pp. 81-96).
 • Faddegon, K., Scheepers, D., & Ellemers, N. (2006). Collectieve regulatoire focus: “Waar wij willen, is een weg”. In: R.W. Holland, J. Ouwerkerk., C. Van Laar, R. Ruiter, & J. Ham (Red.). Jaarboek Sociale Psychologie 2005. ASPO Press (pp. 141-148).
 • Ter Mors, E., Weenig, M., Ellemers, N., & Daamen, D. (2006). Gekleurde systematische informatieverwerking: Het belang van duidelijke bronpercepties. In: R.W. Holland, J. Ouwerkerk., C. Van Laar, R. Ruiter, & J. Ham (Red.). Jaarboek Sociale Psychologie 2005. ASPO Press (pp. 331-340).
 • Terwel, B., Harinck, F., Ellemers, N., & Daamen, D. (2006). Zeg maar gewoon wat er van je verwacht wordt: De invloed van argumentatie op publiek vertrouwen in organisaties. In: R.W. Holland, J. Ouwerkerk., C. Van Laar, R. Ruiter, & J. Ham (Red.). Jaarboek Sociale Psychologie 2005. ASPO Press (pp. 451-458).

2005

 • De Gilder, D., & Ellemers, N. (2005). Betrokkenheid van top potentials: Een dilemma voor het HRM. In: Vinkenburg, C.J., & Pepermans, R. (Red.). Top potentials in organisaties: Identificeren, ontwikkelen, binden (92-103). Assen: Van Gorcum.

2004

 • Derks, B., Van Laar, C., & Ellemers, N. (2004). Sociale creativiteit en motivatie onder leden van gedevalueerde groepen. In: Wigboldus, D., Dechesne, M., Gordijn, E., & Kluwer, E. (Red.). Jaarboek Sociale Psychologie 2003 (pp. 49-58). ASPO Press.
 • Rink, F., & Ellemers, N. (2004). Deviante of functionele diversiteit? In: Wigboldus, D., Dechesne, M., Gordijn, E., & Kluwer, E. (Red.). Jaarboek Sociale Psychologie 2003 (pp. 299-306). ASPO Press.
 • Van Steenbergen, E., & Ellemers, N. (2004). De wederzijdse win-win van een zorgvriendelijke werkomgeving. In: Wigboldus, D., Dechesne, M., Gordijn, E., & Kluwer, E. (Red.). Jaarboek Sociale Psychologie 2003 (pp. 335-344). ASPO Press

2003

 • Rink, F., Landmeter, M., & Ellemers, N. (2003). Effecten van Diversiteit in een Taakgroep: Verschillende Werkdoelen, of Niet-Gerealiseerde Verwachtingen? In: E. Van Dijk, E. Kluwer, & D. Wigboldus (Red.). Jaarboek Sociale Psychologie (265-274). Delft: Eburon.
 • Derks, B., Van Laar, C., & Ellemers, N. (2003). Adaptief gebruik van sociale creativiteit als cognitieve zelf-bescherming tegen een lage groepsstatus. In: E. Van Dijk, E. Kluwer, & D. Wigboldus (Red.). Jaarboek Sociale Psychologie (111-120). Delft: Eburon.

2000

 • Van Rijswijk, W., & Ellemers, N. (2000). Stereotypering van meervoudig te categoriseren groepen: De rol van identificatie. In: C. Martijn, D. Stapel, C. Rutte, & E. van Dijk (Eds.). Fundamentele Sociale Psychologie, 14, 1-9. Delft: Eburon.
 • Ellemers, N. (2000). Betrokkenheid bij het werk: Een kwestie van verstand of gevoel? Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 55, 306-319.

1998

1997

1996

1995

 • Ellemers, N. (1995). Psychologie: tussen 'vrouwenstudie' en 'mannenvak'.Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 50, 224-230.
 • Ellemers, N., & Van den Heuvel, H. (1995). Segregatie is niet de oplossing. Een reactie op "'Gender gap in Academe': de positie van vrouwen aan de universiteit in indernationaal perspectief'.U & H. Tijdschrift voor Wetenschappelijk Onderwijs, 41, 158-166.
 • Van Dyck, C., Ellemers, N., & Hinkle, S. (1995). Ingroep favoritisme en sociaal self-esteem: Behoeften versus mogelijkheden. Fundamentele Sociale Psychologie, 9, 67-76.
 • Young, H., Van Knippenberg, A., Ellemers, N., & De Vries, N. (1995). Effecten van context op de verwerking van ingroup en outgroup informatie. Fundamentele Sociale Psychologie, 9, 53-66.
 • Van den Heuvel, H., Ellemers, N., & Seghers, B. (1995) Het belang van carrière commitment en collegiale commitment bij mannelijke en vrouwelijke werknemers: Een studie onder promovendi. Sociale Psychologie en haar Toepassingen, 9, 168-186.
 • Ellemers, N. (1995). Liegen met statistiek? Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 50, 134.

1994

 • De Gilder, D., Bruins, J., & Ellemers, N. (1994). Acceptatie van machtsgebruik in een samenwerkingsrelatie. Fundamentele Sociale Psychologie, 8, 259-267.
 • Bos, A., Harinck, F., Verschoor, F., & Ellemers, N. (1994). Feedback van een vriend of onbekende: Cognitieve en affectieve reacties en het effect op het zelfbeeld. Fundamentele Sociale Psychologie, 8, 193-200.

1993

1991

 • Semin, G.R., & Ellemers, N. (1991). Sociale cognitie en de waarneming van personen. In: N.K. de Vries & J. van der Pligt (Red.). Cognitieve Sociale Psychologie (157-178), Meppel: Boom.
 • Doosje, E.J., & Ellemers, N. (1991). Minderheidsgroepen: verschoppelingen of elites? Een studie naar de waardering van het lidmaatschap van een minderheidsgroep. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 46, 290-299.
 • Ellemers, N., Wilke, H., & Van Knippenberg, A. (1991). Is gedeelde smart halve smart? Effecten van de legitimiteit van groepsstatus op collectieve identiteitsverbetering. Fundamentele Sociale Psychologie, 5, 243-260.

1989

 • Ellemers, N., Van Knippenberg, A., & Wilke, H. (1989). Permeabiliteit van groepsgrenzen, stabiliteit van groepsstatus en groepsidentificatie. Fundamentele Sociale Psychologie, 3, 111-129.

1987

 • Ellemers, N., Van Knippenberg, A., De Vries, N., & Wilke, H. (1987).  Anteceden­ten van tevre­den­heid en identificatie met de groep. Fundamentele Sociale Psychologie, 2, 71-88.

1986

 • De Vries, N.K., Ellemers, N., Van Knippenberg, A., & Wilke, H. (1986). Partnerkeuze als functie van bekwaamheidspositie en relevantie van bekwaamheidsdimensies. Fundamentele Sociale Psychologie, 1, 40-60.