Slide Background
Prof.dr. Naomi Ellemers

Distinguished university professor

Other publications

Abstracts, papers, chapters, and other documents are posted on this site as an efficient way to distribute reprints. The respective authors and publishers of these works retain all of the copyrights to this material. Anyone copying, downloading, bookmarking, or printing any of these materials agrees to comply with all of the copyright terms. Other than having an electronic or printed copy for fair personal use, none of these works may be reposted, reprinted, or redistributed without the explicit permission of the relevant copyright holders.

2018

 • Christensen, C.A., Van Steenbergen, E.F., Coffeng, T., Wiegman, L.R., & Ellemers, N. (2018). Bouwen aan een gezonde organisatiecultuur in de financiële sector: Inspiratie voor compliance officers met lef. Tijdschrift voor Compliance, 3.
 • Ellemers, N. (2018). Social Climates: How group memberships shape individual behavior. Blog series, Psychology Today. (https://www.psychologytoday.com/us/blog/social-climates).

2017

 • Ellemers, N. (2017). Waarom de rotte appel benadering niet deugt. Toezine, 13 februari 2017.
 • Ellemers, N. (2017). Hoe kun je leren van fouten? Toezine, 5 december 2017
 • Ellemers, N. (2017). Social inequality: Myths and facts / Sociale ongelijkheid: Mythes en feiten. In: Ellemers, N., Derks, B., Van Nunspeet, F., Scheepers, D., & Van der Toorn, J. (2017). World of difference: A moral perspective on social inequality / Wereld van verschil: Sociale ongelijkheid vanuit een moreel perspectief (17-38). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Ellemers, N. (2017). Ethisch klimaat op het werk: Op zoek naar het nieuwe normaal. De Psycholoog, Juni, 10-19.
 • Ellemers, N., & Derks, B. (2017). Eenzaam aan de top: Negatieve bijwerkingen van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hoge functies. Jaarboek Corporate Governance.
 • Ellemers, N. (2017). Willen ze niet of kunnen ze niet? Toezine, 29 augustus 2017.
 • Ellemers, N. (2017). Een gewaarschuwd mens… sjoemelt sneller. Toezine, 13 juni 2017.
 • Ellemers, N. & Van Nunspeet, F. (2017). Hoe breng je mensen ertoe hun morele gedrag te veranderen? / Convincing people to change their moral behaviour. In: Ellemers, N., Derks, B., Van Nunspeet, F., Scheepers, D., & Van der Toorn, J. (2017). World of difference: A moral perspective on social inequality / Wereld van verschil: Sociale ongelijkheid vanuit een moreel perspectief (30). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Ellemers, N. (2017). Voordelen van sociale inclusie / Benefits of social inclusion. In: Ellemers, N., Derks, B., Van Nunspeet, F., Scheepers, D., & Van der Toorn, J. (2017). World of difference: A moral perspective on social inequality / Wereld van verschil: Sociale ongelijkheid vanuit een moreel perspectief (76). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Ellemers, N. (2017). Sociale identiteit / Social identities. In: Ellemers, N., Derks, B., Van Nunspeet, F., Scheepers, D., & Van der Toorn, J. (2017). World of difference: A moral perspective on social inequality / Wereld van verschil: Sociale ongelijkheid vanuit een moreel perspectief (102). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Ellemers, N. (2017). Werk en Gezin: Uitvoering van afspraken hangt af van goede wil. Pandora.

2016

 • Ellemers, N., & De Gilder, D. (2016). Oude wijn in nieuwe zakken? Gedrag en Organisatie, 29, 163-168.
 • Ellemers, N. (2016). Waarom zo langzaam? Pandora.
 • Ellemers, N.  (2016). Mag je zijn wie je bent? Meerwaarde en valkuilen van diversiteit op het werk. In: Bundel “Thuis in Nederland”. Ministerie van Sociale Zaken.
 • Ellemers, N. (2016). Fasen van rouw: Het erkennen van impliciete bias. Pandora.

2015

 • Ellemers, N. (2015). Werkstress onder jongeren vanuit sociaal-psychologisch perspectief. In: Jongeren en werkstress: Zeven wetenschappers over oorzaken en oplossingen. 28-31.
 • Van der Lee, R., & Ellemers, N. (2015). Honoreringskansen voor mannen en vrouwen in de NWO competitie. Eindrapport onderzoek NWO. http://www.nwo.nl/documents/nwo/beleid/honoreringskansen-voor-mannen-en-vrouwen-in-nwo-competities-eindrapport
 • Ellemers, N. (2015). De lekkende pijplijn. Gastcolumn Pandora.
 • Ellemers, N. (2015). Werkstress onder jongeren vanuit sociaal-psychologisch perspectief. In: Jongeren en werkstress: Zeven wetenschappers over oorzaken en oplossingen. 28-31.
 • Ellemers, N. (2015). Columnist. De Psycholoog.
 • Zaal, M., & Ellemers, N. Overtreding vermijden of naleving bevorderen? Hoe mensen aan te zetten zijn tot regelnaleving hangt af van het gedrag van hun groepsgenoten. Boom Press.

2012

2001

 • Ellemers, N. (2001). Marginale groepsleden en individuele mobiliteit. In: N. Ellemers, E. Van Dijk, en A. Wit (Eds.). Lof der sociale psychologie: een bundel opstellen ter gelegenheid van het emeritaat van Henk Wilke. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 • Ellemers, N. (2001). Mannen, vrouwen, en de wetenschap. De Psychonoom, 16, 8-12.

1997

1996

1995

 • Ellemers, N., & Van den Heuvel, H. (1995). Een vrouw in elke benoemingscommissie lost niks op. Ad Valvas, 14 september.

1994

 • Ellemers, N. (1994). Boekbespreking: Titia Top & José Heesink (Red.), Psychologie en sekse en Marian Demenint & Karin Disselen (Red.), Vrouwen, leiderschap en management. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 49, 94-96.
 • De Kool, N.E., Van Tienhoven, H., & Ellemers, N. (1994). Solliciteren er te weinig vrouwen of worden ze niet benoemd?  Een onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke schoolleiders in het basisonderwijs. Hoevelaken, C.P.S. (ISBN: 90 6508 285 9).

1992

 • Ellemers, N. (1992). Boekbespreking: Miles Hewstone, Causal attribution. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 47, 46-48.

1991

 • Ellemers, N. (1991). Identity management strategies: The influence of socio-structural variables on strategies of individual mobility and social change. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen.

1990

 • Ellemers, N. (1990). Boekbespreking: J. Richard Eiser en J. Van der Pligt, Attitudes and decisions. Nederlands Tijdschrift voor de Psycholo­gie, 45, 192-193.

1989

 • Ellemers, N., & de Vries, N. (1989). Boekbespreking: Rupert Brown, Group processes en Donelson Shaw, An introduction to group dynamics, Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 44, 192-193.