Slide Background
Prof.dr. Naomi Ellemers

Distinguished university professor

Social psychologist Naomi Ellemers examines the behavior of people in organizations. Her main topics of expertise are Diversity and Inclusion, and Integrity and Ethics at work.

Afbeelding OGCO rapport.png 1Handbook cover

"Don't appeal to people's morality, but search together for new rules of play for appropriate behaviour."

Research focusSocial safety, Diversity and Inclusion, Integrity and ethical climate, Leadership and culture change. 

Since 2015 Naomi Ellemers is Distinguised professor and a social and organizational psychologist at the Faculty of Social Sciences  Utrecht University. Ellemers was elected a member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), a corresponding member of the British Academy, and an international member of the American Academy of Arts and Sciences. In 2010 she received the prestigous NWO-Spinoza Award, and is chair of the board of the NWO Gravitation program on sustainable cooperation (SCOOP).
During 2022-2023 Naomi was member of the the research committee for culture and behavior within the Dutch Public Broadcasting, Van Rijn Commission OGCO
From 2015-2023 she was member external supervisory board, PwC, the Netherlands (expert for culture and behaviour).
From 2020 -2022 she was chair of the KNAW Committee on Roots and Prevention of Inappropriate Behaviour in Academia 
She is one of the initiators of The Netherlands Inclusivity Monitor (NIM) and one of Athena's Angels 
In 2023 she was elected Chief Scientific Advisor for the Scientific Advice Mechanism (SAM) of the EU

Focus on how people live and work together
Naomi Ellemers researches the way people live together and work together in groups. She especially looks at how people's behaviour is influenced by others around them - whether they are present or not. She does experiments on brain activity and physical stress, but also looks at how people behave at work. Organisational behaviour

Specialization: diversity & inclusion and integrity & ethical behaviour
The two topics she specializes in are diversity and inclusion, and integrity and ethical behaviour.
From this perspective, she studies topics such as diversity and innovation in teams and organisations, career development of women and ethnic minorities, motivation and commitment in work teams, and ethical standards and moral behaviour in (professional) groups.
She also applies her scientific knowledge to applied issues, organisational advice, and professional development, including supervision of organisational culture and ethical climate, implicit prejudices in recruitment and selection, and corporate social responsibility. She is active as a core researcher in the NWO Gravity Programme Sustainable Cooperation (SCOOP).

 

Zorg dat gedragscode ‘levend’ en hufterproof is

Dit weekeinde maakte Ajax
bekend dat Marc Overmars
per direct vertrekt. Maar
(oud)medewerkers geven
aan dat zijn grensoverschrijdende
gedrag al veel langer
bekend was in de organisatie. Kortgeleden
leverden soortgelijke verhalen over talentenshow
‘The Voice’ ook al veel verontwaardiging
op. Waarom kon het zo lang
voortduren zonder dat iemand ingreep?
Mediabaas John de Mol gaf in zijn reactie
aan het ook niet te weten. Hij meende dat
zijn bedrijf de juiste voorzieningen had getroffen,
en dat er genoeg loketten zijn waar
mensen misstanden kunnen melden.

Read more

Grijp duurzaam jaarverslag aan als sprong voorwaarts

Volgend jaar moeten veel
bedrijven rekening houden
met een nieuwe standaard
voor verslaglegging van hun
bedrijfsvoering. De Corporate
Sustainability Reporting
Directive (CSRD) vraagt dit van organisaties
die, gezien hun omzet en aantal
werknemers, van openbaar belang worden
geacht. 

Read more

Het jaar dat de elite geitenwollen sokken aantrok

2021 was het jaar van de bekeerde bestuurders. Dat schuurt af en toe en riekt soms naar groene pr, oftewel greenwashing. Maar dat is niet het hele verhaal.

Read more

Voor het eerst is in Nederland een kwart van de hoogleraren vrouw

Het aandeel vrouwelijke hoogleraren op Nederlandse universiteiten overschrijdt voor het eerst de 25 procent. Toch blijft het aantal vrouwen op topfuncties achter in vergelijking met andere beroepsgroepen. Hoe kan hun aandeel op de universiteiten nog steeds zo laag zijn?

Read more

Overheid laat nog te veel gedragskennis onbenut

December staat zoals altijd in het teken van feestdagen waarbij mensen elkaar geschenken geven. Daarbij worden steeds geraffineerder technieken ingezet om ons te verleiden onnodige artikelen te kopen. In onze mailbox krijgen we aankondigingen van tijdelijke acties, en persoonlijke aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. En dat in een tijd waarin grondstoffen schaars zijn, transport een probleem is, personeelstekorten snel oplopen, en veel mensen hun inkomsten hebben zien opdrogen. Hoe verstandig is dat?

Read more

Diversiteit op de werkvloer: 'Verkondigen dat iedereen welkom is, is niet genoeg'

Uit onderzoek onder ruim honderd organisaties blijkt dat het diversiteitsbeleid van Nederlandse bedrijven zich vooral richt op de instroom van personeel uit ondervertegenwoordigde groepen. Maar voor de doorstroom en uitstroom van deze werknemers is vervolgens weinig aandacht. Daardoor kan een 'draaideureffect' ontstaan. "Veel bedrijven blijven steken bij de eerste stap."

Read more