Slide background

Prof.dr. Naomi Ellemers

Distinguished university professor

Social psychologist Naomi Ellemers examines the behavior of people in organizations. Her main topics of expertise are Diversity and Inclusion, and Integrity and Ethics at work.

To investigate the behavior of people in organizations, Naomi Ellemers combines experimental methodologies examining brain activity and stress with observations of people in the workplace. Her aim is to understand how group affiliations impact on individual behaviors in organizations. In her diversity lab, she identifies the work experiences of women, ethnic minorities, and members of the LGBT community. In her integrity lab, she also examines how individuals are guided by the ethical climate at work, for instance in the financial sector.

Ellemers was elected member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), and Corresponding Fellow of the British Academy. Among the distinctions she received is the NWO-Spinoza Award.

She is member of the supervisory board of PwC the Netherlands, and chair of the Kurt Lewin Institute. She is one of the initiators of the National Integration Fund and one of Athena’s Angels.

In vier stappen naar een diverse werkomgeving

Veel organisaties vinden het lastig om een diverse werkomgeving te creëren. Prof. dr. Naomi Ellemers, sociaal psycholoog en Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als expertise gender stereotypering, impliciete bias en diversiteit, heeft de oplossing. “Haal het onderwerp uit de morele kritiek en maak er een bedrijfsprobleem van. Dan lukt het wél.”

Read more

Meer vrouwelijke commissarissen, ook meer inclusiviteit?

In de rvc’s van beursgenoteerde ondernemingen is nu bijna 30% vrouw. Maar is er daardoor ook meer aandacht voor de andere perspectieven die vrouwenkunnen inbrengen? Er is nog een wereld te winnen.

Read more

Zonder externe druk komt genderdiversiteit niet van de grond

Uit een recent uitgevoerd onderzoek onder 32 vrouwelijke commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen blijkt dat deze vrouwen redelijk positief zijn over de houding van hun eigen raad (RvC) over het onderwerp genderdiversiteit. Toch zien ze niet altijd kans om een ander perspectief in de besluitvorming in te brengen. Externe druk om genderdiversiteit op de kaart te zetten blijft van groot belang.

Read more

Sociaal psycholoog Naomi Ellemers: ‘Wat voor een ander goed is, is niet per se goed voor jou’

Naomi Ellemers weet als psycholoog hoe moeilijk mensen het vinden om hun gedrag te veranderen, ze willen liever horen dat ze goed bezig zijn. „Je moet durven vertrouwen op je eigen oordeel over wat goed is.”

Read more

Een ‘verziekte’ organisatiecultuur is een cultuur waarbij belangrijke bedrijfsdoelen niet in balans zijn

‘Angstcultuur op het ministerie ‘Angstcultuur op het ministerievan Justitie en Veiligheid’, ‘verziekte cultuur bij vuilverbrander’, ‘gebrekkige veiligheidscultuur bijchemische bedrijven’, ‘een betere kwaliteitscultuur in het onderwijs’. Dit is een kleine greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen periode. Waar je ook kijkt, worden tegenwoordig allerlei problemen in tal van organisaties en bedrijven toegeschreven aan ‘de cultuur’, en deze problemen moeten vervolgens worden opgelost met een ‘cultuuromslag’. Maar wat is dat eigenlijk precies, ‘cultuur’ op de werkvloer? Waarom veroorzaakt het zoveel problemen? En hoe kun je dat veranderen?

Read more

We maken met z'n allen uit wat goed is

IDEALEN Mensen zijn groepsdieren, ook in hun morele afwegingen, zegt psycholoog Naomi Ellemers. ‘De meeste mensen willen het goede, daar mogen we wat vaker op vertrouwen.’

Read more